• Sukces programu monitoringu łopat wiatrowych na farmach PGE Energia Odnawialna

  06.10.2020

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wdrożyła laserowy system do badania stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Nowoczesne rozwiązanie pomiarowepozwala na szybką identyfikację anomalii występujących podczas pracy turbiny. Umożliwi to podjęcie wyprzedzających działań, które zapobiegną  kosztownym i długotrwałym naprawom.

  Więcej
 • PGE Energia Odnawialna ogłosiła dwa przetargi na modernizację Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka-Żar

  01.10.2020

  Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna ogłosiła dwa postępowania przetargowe związane z modernizacją Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka – Żar. Pierwsze z nich dotyczy renowacji zbiornika górnego elektrowni, drugie kompleksowego odnowienia technologicznego obiektu.

  Więcej
 • PGE Energia Odnawialna pomaga strażakom

  17.09.2020

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, po raz kolejny wsparła finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych. Tym razem dzięki darowiznom w wysokości 10 tysięcy złotych strażacy z Orzechowców doposażą samochód ratowniczo-gaśniczy w nowoczesny sprzęt, a załoga z Gorzędowa będzie mogła zmodernizować zajmowane przez nią pomieszczenia służbowe.

  Więcej
 • Nabór na Partnerów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  14.09.2020

  PGE Energia Odnawialna S.A. ogłasza otwarty nabór na Partnerów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3; Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny; Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

  Więcej
 • PGE Energia Odnawialna wspiera instytucje pozarządowe na Podkarpaciu

  10.09.2020

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, przekazała Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu oraz Fundacji im. dr Mirona Lisikiewicza na Rzecz Pomocy dla Szpitala w Lesku po 10 tysięcy zł jako wsparcie dla ich charytatywnej działalności.

  Więcej
pgeeo_site