• Grupa PGE powiększa portfel lądowych farm wiatrowych

  01.04.2022

  PGE podpisała umowę warunkową na nabycie trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Po finalizacji transakcji moc zainstalowana Grupy PGE w tej technologii wzrośnie o 12 proc. do blisko 770 MW. Akwizycja zapewni Grupie PGE utrzymanie pozycji największego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Po zakończeniu procesu przejęcia PGE będzie posiadać 11 proc. udziału zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych w Polsce.

  Więcej
 • Lidar horyzontalny zwiększył produkcję na farmie wiatrowej PGE

  22.03.2022

  Lidar horyzontalny przez ponad rok był testowany na farmie wiatrowej Grupy PGE Resko 1 położonej w województwie zachodniopomorskim. Dzięki jego użyciu możliwa była precyzyjna kalibracja anemometru, czyli urządzenia do pomiaru siły i kierunku wiatru. Wykorzystanie tego systemu pozwoliło zwiększyć roczną produkcję energii elektrycznej farmy o ponad 2 proc. W następnych miesiącach lidar horyzontalny będzie testowany w kolejnych elektrowniach wiatrowych Grupy PGE w Pelplinie i Żurominie.

  Więcej
 • PGE Energia Odnawialna będzie współpracować z Politechniką Wrocławską

  15.02.2022

  PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów nawiązała współpracę z Politechniką Wrocławską. Dla spółki oznacza to transfer wiedzy w zakresie opracowywania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

  Więcej
 • PGE kupiła siedem projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 26 MW

  08.02.2022

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, kupiła siedem projektów fotowoltaicznych w województwach wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW. Wszystkie projekty posiadają ważne warunki techniczne przyłączenia. Szacowana produkcja – na poziomie blisko 29 GWh rocznie – pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 12 tysięcy gospodarstw domowych.

  Więcej
 • Elektrownia Wodna Gubin zostanie zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  17.01.2022

  Elektrownia Wodna Gubin, należąca do PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE zostanie zmodernizowana. W obiekcie zostaną wymienione m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny remont. Inwestycję dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczając na ten cel ponad 6 mln złotych.

  Więcej
pgeeo_site