Aktualności

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE, uzyskała dodatkowe blisko 2 mln zł dofinansowania na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin. Środki będą pochodzić z funduszu EOG, którego operatorem  w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej z tego samego źródła spółka uzyskała ponad 6 mln zł.

Czytaj więcej

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE i Wody Polskie zorganizowały kolejną edycję ekologicznej akcji polegającej na obsianiu nasionami traw oraz roślin miododajnych terenów w pobliżu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. Tym razem w kwietne łąki przemienią się wyznaczone brzegi Jeziora Czanieckiego, zbiornika Porąbka oraz rejonu kaskady rzeki Soły.

Czytaj więcej

Po trwających półtora roku badaniach poznaliśmy efekty pracy należącego do PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE, magazynu energii na górze Żar. Wyniki testów jednoznacznie pokazały, że tego typu instalacje mogą w pełni świadczyć usługi systemowe, zwiększając elastyczność pracy współpracujących z nimi obiektów oraz stabilizując i regulując pracę sieci dystrybucyjnych średniego napięcia. Projekt badawczo-rozwojowy został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czytaj więcej

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, prowadzi montaż specjalnych osłon poliuretanowych na łopatach turbin wiatrowych. Innowacyjne rozwiązanie będzie je chronić przed erozją, co pozwoli wydłużyć ich żywotność. W ten sposób znacząco ograniczone zostaną koszty związane z naprawą oraz wyłączeniem serwisowanych wiatraków. Dodatkowo, dzięki montażowi osłon będzie można ustabilizować, a nawet zwiększyć wydajność pracy turbiny.

Czytaj więcej

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE prowadzi postępowanie przetargowe na budowę farmy fotowoltaicznej PV Pokrzywnica o mocy 7 MW. Instalacja słoneczna powstanie w pobliżu Ostrołęki. Jest to kolejna inwestycja, którą spółka uruchomi w ciągu najbliższego roku na Mazowszu.

Czytaj więcej

W Grupie PGE powstała autorska aplikacja ułatwiająca pracę techników zajmujących się naprawą łopat turbin wiatrowych. Nowe narzędzie umożliwia sprawniejszą rejestrację postępów wykonywanych zadań, a także wsparcie procesu ich planowania. Aplikację PGE Blade Planner opracowali informatycy PGE Systemy we współpracy z pracownikami PGE Energia Odnawialna.

Czytaj więcej

W pobliżu należącej do Grupy PGE elektrowni szczytowo-pompowej Dychów przeprowadzono ćwiczenia ratownicze w ramach akcji „Lubuskie Żywioły 2023”. Uczestniczyły w niej m.in. jednostki Państwowej Straży Pożarnej z województw lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego, ratownicy medyczni, inspekcja sanitarna i ochrony środowiska, leśnicy oraz specjaliści z Państwowej Agencji Atomistyki. Łącznie w działania zaangażowanych było ponad 350 strażaków i ponad 400 osób z pozostałych instytucji.

Czytaj więcej

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE uruchomiła postępowanie przetargowe na budowę kolejnej farmy fotowoltaicznej. Tym razem chodzi o elektrownię PV Jedlanka Stara o mocy 5 MW w powiecie radomskim na Mazowszu. Planowo instalacja składająca się z około 10 tys. paneli monokrystalicznych o mocy nie mniejszej niż 500 W każdy, zostanie wybudowana w drugiej połowie 2024 r.

Czytaj więcej

Kompleksowa modernizacja Elektrowni Wodnej Dębe, należącej do PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE, minęła półmetek. Zostały już wymienione dwa z czterech hydrozespołów wraz z instalacją elektryczną, wentylacją oraz systemem przeciwpożarowym. Zgodnie z harmonogramem prace inwestycyjne, w obchodzącym w tym roku sześćdziesięciolecie obiekcie, zakończą się do końca 2024 roku.

Czytaj więcej

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zamierza uruchomić instalacje ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. W tym celu podpisane zostało porozumienie z Miastem Stalowa Wola oraz spółką Euro-Park Stalowa Wola z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Wyprodukowana w nowych instalacjach zielona energia będzie wykorzystywana na potrzeby miasta oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Parku Inwestycyjnego oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Czytaj więcej