Aktualności

W dniu 12 grudnia 2003 roku w siedzibie Elektrowni Szczytowo - Pompowych S.A. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu X lecia, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Spółki ESP S.A. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znalazł się Zarząd PSE S.A., przedstawiciele władz państwowych i firm sektora elektroenergetycznego.

Czytaj więcej

W dniu 10 października 2003 r. na terenie Elektrowni Wodnej w Solinie odbyła się uroczystość zakończenia modernizacji obiektu, oraz jubileuszu 35 - lecia oddanej do użytku w 1968 roku, EW Solina. Modernizacja obiektu doprowadziła do podniesienia mocy elektrowni do 200 MW. W uroczystości udział wziął - między innymi - Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, p. Stanisław Dobrzański, przedstawiciele władz państwowych, lokalnych oraz spółek sektora hydroenergetycznego.

Czytaj więcej

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Elektrowni Szczytowo - Pompowych Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk o mocy 30 MW, składa się z 15 wiatraków o mocy 2 MW każda. W chwili obecnej turbiny przechodzą tzw rozruch technologiczny. Planowane zakończenie inwestycji przełom III i IV kwartału 2007.

Czytaj więcej