Aktualności

W dniu 14 listopada 2007 r. nastąpiło oficjalne przekazanie do eksploatacji Parku Wiatrowego Kamieńsk

Czytaj więcej

W dniach 29 - 31 lipca 2003 r. odbyła się w Buffalo (USA) XIII już międzynarodowa konferencja poświęcona energetyce wodnej - Water Power.

Czytaj więcej

Budowa Elektrowni Wodnej Dobrzeń to kolejna inwestycja ESP SA na górnym odcinku rzeki Odry. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - IV kwartał 2008 roku. Docelowa moc zainstalowana - 1,5 MW.

Czytaj więcej

W dniu 18 stycznia 2005 roku odbyło się wręczenie nagród w szóstej edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", nad którym honorowy patronat objął Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Tytułem "Mecenas polskiej ekologii" uhonorowano Jana Tokarza, prezesa Zarządu ESP S.A. Nagrodę z rąk szefa kancelarii Prezydenta RP Jolanty Szymanek - Deresz Jan Tokarz odebrał osobiście na uroczystej gali w hotelu Wiktoria w Warszawie.

Czytaj więcej

W dniach 20 - 23 czerwca 2005 roku spółka ESP S.A. wzięła udział w Miedzynarodowych Targach Poznańskich - "Salon Energetyka" na wspólnym stoisku firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

ESP S.A. już po raz trzeci - w III, IV i V edycji konkursu "Przyjaźni Środowisku" odbywającego się pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, została zauważona i doceniona. Tym razem, Kapituła Konkursu przyznała ESP S.A. tytuł "Mecenasa Polskiej Ekologii".

Czytaj więcej

Stopień wodny Rakowice zlokalizowany jest na 167 kilometrze rzeki Bóbr, 3 km poniżej Lwówka Śląskiego w województwie dolnośląskim. Składać się będzie z jazu oraz elektrowni wodnej usytuowanej na przełożonym odcinku koryta rzeki, w obszarze górniczym Kopalni Kruszyw Rakowice.

Czytaj więcej

W dniu 16 września na terenie Elektrowni Wodnej Dychów, nastąpiło uroczyste zakończenie kompleksowej modernizacji obiektu. Akt zakończenia modernizacji podpisali między innymi: p. Prezes Stanisław Dobrzański - Prezes Zarządu PSE SA oraz p. Jan Tokarz - Prezes Zarządu ESP SA. W uroczystości brali udział ponadto przedstawiciele władz państwowych i firm związanych z sektorem elektroenergetycznym.

Czytaj więcej

W dniach 18 - 22 lipca, w Austin, na terenie Stanów Zjednoczonych odbyła się konferencja "Waterpower XIV". Odbywająca się corocznie konferencja poświęcona była hydroenergetyce i projektom hydrotechnicznym. Wśród uczestników konferencji znaleźli się Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrowni Szczytowo - Pompowych S.A. - Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu ESP S.A. - Jan Tokarz oraz specjalista ds. projektów kapitałowych ESP S.A. Wojciech Matuszek.

Czytaj więcej

W dniu 24 września, na terenie wchodzącej w skład ESP S.A., elektrowni szczytowo - pompowej Porąbka - Żar odbył się jubileusz 25 - lecia EW Porąbka - Żar. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, władz lokalnych, spółek sektora hydroenergetycznego i elektroenergetycznego.

Czytaj więcej