Aktualności

PGE Energia Odnawialna uruchamia postępowanie przetargowe na budowę elektrowni PV Jeziórko, jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Jej docelowa moc zainstalowana wyniesie 153 MW.

Czytaj więcej

PGE podpisała umowę warunkową na nabycie trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Po finalizacji transakcji moc zainstalowana Grupy PGE w tej technologii wzrośnie o 12 proc. do blisko 770 MW. Akwizycja zapewni Grupie PGE utrzymanie pozycji największego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Po zakończeniu procesu przejęcia PGE będzie posiadać 11 proc. udziału zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych w Polsce.

Czytaj więcej

Lidar horyzontalny przez ponad rok był testowany na farmie wiatrowej Grupy PGE Resko 1 położonej w województwie zachodniopomorskim. Dzięki jego użyciu możliwa była precyzyjna kalibracja anemometru, czyli urządzenia do pomiaru siły i kierunku wiatru. Wykorzystanie tego systemu pozwoliło zwiększyć roczną produkcję energii elektrycznej farmy o ponad 2 proc. W następnych miesiącach lidar horyzontalny będzie testowany w kolejnych elektrowniach wiatrowych Grupy PGE w Pelplinie i Żurominie.

Czytaj więcej

PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów nawiązała współpracę z Politechniką Wrocławską. Dla spółki oznacza to transfer wiedzy w zakresie opracowywania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Czytaj więcej

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, kupiła siedem projektów fotowoltaicznych w województwach wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW. Wszystkie projekty posiadają ważne warunki techniczne przyłączenia. Szacowana produkcja – na poziomie blisko 29 GWh rocznie – pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 12 tysięcy gospodarstw domowych.

Czytaj więcej

Elektrownia Wodna Gubin, należąca do PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE, zostanie zmodernizowana. W obiekcie zostaną wymienione m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny remont. Modernizacja obiektu będzie dofinansowana ze środków EOG o wartości przeszło 6 mln złotych. Operatorem programu, w ramach którego pozyskano fundusze EOG jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej

Cztery projekty fotowoltaiczne PGE z województwa łódzkiego, podkarpackiego, opolskiego i podlaskiego wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Trzy z nich: PV Wola Jedlińska, PV Lesko 2 i PV Opole to małe instalacje o mocy do 1 MW. PV Augustynka to z kolei duża farma słoneczna o mocy 25 MW.

Czytaj więcej

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 100 MW. Inwestycja składająca się dwóch instalacji – PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 – zostanie uruchomiona do końca 2023 r. na terenie gminy Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu.

Czytaj więcej

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych PV Gutki 1 i PV Gutki 2. Instalacje o łącznej mocy 12 MW powstaną na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych znajdujących się w powiecie grajewskim na Podlasiu.

Czytaj więcej

Ponad 100 osób wzięło udział w warsztatach online dla firm zainteresowanych współpracą z PGE Energia Odnawialna. Wydarzenie adresowane było do wykonawców, którzy realizują dostawy i usługi związane z budową oraz eksploatacją farm fotowoltaicznych.

Czytaj więcej