Biuletyn Informacji Publicznej PGE Energia Odnawialna S.A.

Zapraszamy do korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej PGE Energia Odnawialna S.A., sporządzonego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z wymogami ww. aktów prawnych na stronie udostępnione zostały informacje jawne o działalności spółki PGE Energia Odnawialna SA m.in. władze, status prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności spółki.

PGE Energia Odnawialna S.A.
z siedzibą w Warszawie,
00-867 Warszawa, ul. Ogrodowa 59a

+48 22 4331 300 
+48 22 4331 301

+48 22 6242 555

Status prawny

PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką :

  • zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044915,
  • posiada numer statystyczny REGON 010440872,
  • jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr rejestracji podatkowej NIP: 527-001-95-32
  • posiada kapitał zakładowy: 929 218 930 zł, opłacony w całości.

Oddziały

PGE Energia Odnawialna S.A. koordynuje działania czterech Oddziałów:

  • Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie
  • Oddział ZEW Dychów w Dychowie
  • Oddział ZEW Porąbka–Żar w Międzybrodziu Bialskim
  • Oddział ZEW Solina–Myczkowce w Solinie