Status prawny

PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką :

  • zarejstrowaną w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044915,
  • posiada numer statystyczny REGON 010440872,
  • jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr rejstracji podatkowej NIP: 527-001-95-32
  • posiada kapitał zakładowy: 929 218 930 zł, opłacony w całości.

Oddziały

PGE Energia Odnawialna S.A. koordynuje działania pięciu Oddziałów:

  • Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie
  • Oddział ZEW Dębe w Dębem
  • Oddział ZEW Dychów w Dychowie
  • Oddział ZEW Porąbka–Żar w Międzybrodziu Bialskim
  • Oddział ZEW Solina–Myczkowce w Solinie