Zapraszamy do korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej PGE Energia Odnawialna S.A., sporządzonego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z wymogami ww. aktów prawnych na stronie udostępnione zostały informacje jawne o działalności spółki PGE Energia Odnawialna SA m.in. władze, status prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności spółki.