Spółka świadczy usługi systemowe wspomagające bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wytwarza i dostarcza energię elektryczną, produkowaną za pomocą technologii przyjaznych środowisku, wykorzystujących odnawialne źródła energii. PGE Energia Odnawialna S.A. wytwarza energię elektryczną z 36 elektrowni wodnych, zlokalizowanych m.in. na rzekach: Odrze, Sanie, Bobrze, Sole, Nysie Łużyckiej, Kwisie. Są to 4 elektrownie szczytowo-pompowe (w tym dwie z dopływem naturalnym) oraz 32 elektrownie przepływowe. Istotnym elementem działalności PGE Energia Odnawialna jest również rozwój energetyki wiatrowej – Spółka jest właścicielem 14 elektrowni wiatrowych oraz jednej fotowoltaicznej.