PGE Energia Odnawialna S.A., należąca do Grupy Kapitałowej PGE, jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW. Spółka świadczy również Regulacyjne Usługi Systemowe dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.