Władze spółki

Zarząd

Prezes Zarządu

Marcin Karlikowski posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich w branży energetycznej, paliwowej, gospodarki wodnej oraz transportu.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Paweł Mazurkiewicz jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra, a później doktora w zakresie nauk humanistycznych.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny od 2008 roku.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Paweł Zołoteńki jest absolwentem m.in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w SGH (rachunkowość i zarządzanie). Odbył staże zawodowe w Dyrekcji Budżetu Ministerstwa Gospodarki i Finansów w Paryżu (organizowany przez Ecole Nationale d’Administration) oraz w Sekretariacie Rady Ministrów i Departamencie Prawnym URM (obecnie KPRM).

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Mariusz Franciszek Iskierski posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w branży paliwowo-energetycznej, zdobyte w zarządzaniu operacyjnym i finansowym oraz w realizacji projektów infrastrukturalno-kapitałowych z montażem przedsięwzięć finansowych na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

Agnieszka Filarska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Sylwia Całus - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Katarzyna Gad - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Kapalski - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Szmigiero - Członek Rady Nadzorczej