Spółka Eco-Power powstała w 2010 roku. Spółka odpowiada za rozwój obszaru energetyki wiatrowej w ramach Grupy Kapitałowej GK PGE.

W skład Zarządu wchodzą:

Marcin Karlikowski – Prezes Zarządu
Paweł Zołoteńki – Wiceprezes Zarządu
Mariusz Iskierski – Wiceprezes Zarządu

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 345 000,00 zł

Jedynym wspólnikiem Spółki jest PGE Energia Odnawialna S.A.

Eco-Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000348271, REGON: 100830885, NIP: 7282741164, BDO: 000512225.

Kontakt:

adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa
e-mail: Piotr.Majchrzak@gkpge.pl