PGE Energia Odnawialna S.A.

ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa

+48 /22/ 4331 300 , +48 /22/ 4331 301

+48 /22/ 6242 555

NIP 527-001-95-32

KRS 0000044915

REGON 010440872

BDO 000024744

 
Kapitał zakładowy: 929 218 930 zł
Kapitał wpłacony: 929 218 930 zł
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Kontakt dla mediów

Maciej Gelberg

maciej.gelberg@gkpge.pl

885 113 310

pgeeo_site