NIP 527-001-95-32

KRS 0000044915

REGON 010440872

 
Kapitał zakładowy: 929 218 930 zł
Kapitał wpłacony: 929 218 930 zł
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
pgeeo_site