Elektrownia Wiatrowa Galicja / Hnatkowice - Orzechowce