RODO

PGE Energia Odnawialna S.A. chroni prywatność i dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. Wdrożone zostały przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowane są jednolite zasady, zapewniające najwyższy stopień ich ochrony.

 

W PGE Energia Odnawialna przyjęto Kartę Zasad Przetwarzania Danych, która jest zobowiązaniem dla wszystkich pracowników Spółki do ochrony prywatności i danych wszystkich osób, których dane przetwarzamy w ramach naszej działalności. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się listownie kierując korespondencję  na adres siedziby spółki: PGE Energia Odnawialna S.A. Ogrodowa 59 A, 00-876 Warszawa lub mailowo: iod.eosa@gkpge.pl