Władze

Zarząd

p. o. Prezesa Zarządu

Agnieszka Filarska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów podyplomowych MBA na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w obszarze MSSF i kontrolingu finansowego. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu finansów, funkcjonowania rynku energii oraz zarządzania zmianą.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Paweł Zołoteńki jest absolwentem m.in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w SGH (rachunkowość i zarządzanie). Odbył staże zawodowe w Dyrekcji Budżetu Ministerstwa Gospodarki i Finansów w Paryżu (organizowany przez Ecole Nationale d’Administration) oraz w Sekretariacie Rady Ministrów i Departamencie Prawnym URM (obecnie KPRM).

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

Magdalena Kielasińska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Maciej Kapalski - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Szmigiero - Członek Rady Nadzorczej