Władze

Zarząd

Mirosław Sołtysiak
Prezes Zarządu
Norbert Sadek
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Włodzimierz Moniuszko
Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Stępniewski
Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Kowalski
Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Agnieszka Filarska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Magdalena Kielasińska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Maciej Kapalski - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Szmigiero - Członek Rady Nadzorczej