Lucyna Kwiatos

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny od 2008 roku.

Doświadczenie zawodowe: 

2015 – 2016 r. Radca prawny w PGE Energia Odnawialna S.A.

2013 – 2014 r. Radca prawny w PGE Energia Natury Sp. z o.o.

2011 – 2013 r. Członek zarządu polskich spółek duńskiego koncernu energetycznego DONG Energy

2004 – 2011 r. Starszy prawnik korporacyjny w Departamencie Prawa Energetycznego w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna