Marcin Karlikowski

Prezes Zarządu

Marcin Karlikowski posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich w branży energetycznej, paliwowej, gospodarki wodnej oraz transportu.

Od początku 2018 roku był związany z Grupą Energa, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya oraz jednocześnie Pełnomocnika Zarządu ds. Innowacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim jako członek rad nadzorczych takich spółek kapitałowych jak m.in.: Agencja Rozwoju Innowacji, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Żyrardów, Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka, Energop, Jastrzębskie Zakłady Remontowe „Dźwigi”.

Marcin Karlikowski uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dyplom Executive Master of Business Administration BCC GFKM Erasmus University w Rotterdamie. Ponadto ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studia podyplomowe w obszarze prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.