Mariusz Iskierski

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Franciszek Iskierski posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w branży paliwowo-energetycznej, zdobyte w zarządzaniu operacyjnym i finansowym oraz w realizacji projektów infrastrukturalno-kapitałowych z montażem przedsięwzięć finansowych na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

W latach 1993-2010 pracował w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Specjalizował się w zakresie nadzoru i kierowania wytwórczymi instalacjami rafineryjnymi, z uwzględnieniem procesów destylacji, procesów hydrorafinacji, procesów reformingowego wytwarzania wodoru oraz rektyfikacji strumieni z przerobu ropy naftowej. Mariusz Iskierski jest współtwórcą opatentowanych technologii branżowych, w tym wdrożonej na skalę przemysłową w 2008 r., technologii katalitycznej; Method of Used Oils Processing, odznaczonej srebrnym medalem przez International Trade Fair for Technological Innovation Eureka 2009.

Od 2010 roku pełnił funkcje dyrektorskie i prokurenta w CLIMBEX S.A. w obszarze pozyskiwania oraz zarządzania projektami branży Oil&Gas Services, w tym R&D na rzecz globalnych firm wydobywających i przetwarzających ropę naftową. W latach 2012-2014, nadzorował projekty offshore oil field services dla Saudi Aramco nad Zatoką Perską w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie zarządzania  projektami biznesowymi na rynkach Niemiec, Dani, Węgier, Izraela oraz krajów Afryki Północnej.

Od 2019 roku związany jest z Grupą PGE. W kwietniu 2020 roku został Wiceprezesem PGE Energia Odnawialna S.A., sprawuje nadzór i koordynuje inwestycje w zakresie budowy jednostek wytwórczych OZE oraz Biuro Rozwoju i Innowacji. Pełni funkcje Zarządcze w spółkach celowych GK PGE, w tym dedykowanych do budowy farm wiatrowych na lądzie oraz rozwoju i budowy farm fotowoltaicznych. Pełni również funkcję Dyrektora Programu PV w GK PGE.

Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) uzyskany w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada również, ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami w Organizacjach, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Wykorzystuje umiejętności zarządzania projektami w metodyce PRINCE2®, poparte stosownymi certyfikatami.