Paweł Mazurkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Paweł Mazurkiewicz jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra, a później doktora w zakresie nauk humanistycznych.

Ukończył również Europejskie Studium Administracji Samorządowej w Fundacji im. Konrada Adenauera Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów pracował, jako nauczyciel i wykładowca akademicki specjalizując się w wykładach z zakresu historii gospodarczej, a także rozwoju myśli ekonomicznej.

Od 2011 roku Paweł Mazurkiewicz pracował w administracji samorządowej pełniąc funkcję Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Siedlce.

Od grudnia 2015 roku był członkiem kierownictwa Ministerstwa Energii, gdzie zajmował stanowisko Szefa Gabinetu Politycznego Ministra. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu programu rozwoju fotowoltaicznych instalacji prosumenckich „Mój Prąd” oraz w pracach legislacyjnych związanych z regulacjami w energetyce.

Posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także państwowych osób prawnych.