Paweł Zołoteńki

Wiceprezes Zarządu

Paweł Zołoteńki jest absolwentem m.in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w SGH (rachunkowość i zarządzanie). Odbył staże zawodowe w Dyrekcji Budżetu Ministerstwa Gospodarki i Finansów w Paryżu (organizowany przez Ecole Nationale d’Administration) oraz w Sekretariacie Rady Ministrów i Departamencie Prawnym URM (obecnie KPRM).

Pełnił funkcję dyrektora finansowego w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był także dyrektorem administracyjnym (kanclerzem w rozumieniu prawa polskiego) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Posiada doświadczenie w prowadzeniu i restrukturyzacji wielomilionowych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prowadził także działalność doradczą dla przedsiębiorstw m.in. w dziedzinie zarządzania jakością, obsługi klienta i sprzedaży (także jako interim manager).

Jako urzędnik państwowy i samorządowy pełnił funkcje kierownicze i eksperckie w Kancelarii Sejmu RP, Urzędzie m.st. Warszawy, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowym Banku Polskim i Kancelarii Prezydenta RP. Był ekspertem ds. finansów publicznych w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (obecnie Biuro Analiz Sejmowych), gdzie zajmował się głównie finansowaniem bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej, a także obsługiwał proces uchwalania ustaw budżetowych. Współtworzył i wdrażał największy w polskiej administracji samorządowej program podniesienia standardu obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st Warszawy, a w MSWiA pierwszą edycję programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (o wartości ponad 6 mld zł). W NBP odpowiadał m.in. za sprzedaż numizmatów, w tym za opracowanie dystrybucji monet i banknotów kolekcjonerskich w ramach systemu aukcyjnego.

Był doradcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Szefa Kancelarii Prezydenta RP.