Cyberbezpieczeństwo

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), na mocy której nasza firma PGE Energia Odnawialna S.A. została uznana za Operatora Usług Kluczowych w zakresie wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej, zapewniamy swoim klientom usług kluczowych dostęp do wiedzy dającej możliwość podniesienia świadomości i umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w sferze cyberbezpieczeństwa

Czytaj więcej