Cyberbezpieczeństwo

06.11.2020

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), na mocy której nasza firma PGE Energia Odnawialna S.A. została uznana za Operatora Usług Kluczowych w zakresie wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej, zapewniamy swoim klientom usług kluczowych dostęp do wiedzy dającej możliwość podniesienia świadomości i umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w sferze cyberbezpieczeństwa

Spółka PGE Energia Odnawialna S.A. realizuje wszelkie niezbędne zadania w celu zapewnienia ciągłości świadczenia naszych usług na najwyższym poziomie. Dla skutecznego zapobiegania próbom podejmowania ataków cybernetycznych stosujemy niezbędne środki zapobiegawcze. W ich skład wchodzą wyspecjalizowane narzędzia informatyczne. Dla odpowiedniego nadzoru działania systemów w obszarze technologicznym oraz ich bezpieczeństwa dostosowaliśmy działania organizacyjne oraz wdrożyliśmy odpowiednie procedury. Nasi specjaliści monitorują zdarzenia w dotyczące systemów oraz sieci OT stosując najlepsze praktyki związane z obszarem bezpieczeństwa cybernetycznego. Realizowane w ten sposób procesy oparte są na dokumentacji normatywnej i operacyjnej dostosowane do wymogów świadczenia usługi kluczowej.

W związku z potencjalnymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, w tym również związanymi z socjotechniką i phishingiem (podszywaniem się pod inną osobę lub instytucję w celu zdobycia określonych informacji lub nakłonienia do określonych działań), przypominamy o elementarnych zasadach zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.