Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE Energia Odnawialna S.A. 

iod.eosa@gkpge.pl,
+48 885 773 360,
pisemnie na adres siedziby spółki:
ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa