ESP S.A. przedstawiało na konferencji prezentację "Możliwości inwestycyjne w polskiej hydroenergetyce". Prócz informacji inwestycyjnych skierowanych do przedsiębiorców, prezentacja obejmowała rys historyczny poświęcony rozwojowi hydroenergetyki na ziemiach polskich, oraz dane dotyczące modernizowanych w ostatnim czasie przez ESP S.A. obiektów: Elektrowni Wodnej Żarnowiec i EW Solina.

Prezentacja ESP S.A. spotkała się z dużym zainteresowaniem. Szczególną uwagę słuchaczy przyciągnęły nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowane w modernizowanych przez ESP S.A. obiektach: EW Solina i EW Żarnowiec.