Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na Wydziale Zarządzanie i Marketing, następnie w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania na tej samej uczelni odbył studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów.

Ukończył szereg kursów i szkoleń w zakresie finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i rynku kapitałowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych o profilu finansowym oraz w pełnieniu funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek kapitałowych.

Doświadczenie zawodowe:

2013 – 2016 Własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego oraz w zakresie finansowania spółek kapitałowych.

2012 – 2013 Prezes Zarządu w NOMI Nieruchomości Sp. z o.o. -  spółka zależna NOMI S.A.

2007 – 2013 Z-ca Dyrektora Finansowego, a następnie  Dyrektor Finansowy w NOMI S.A.

2003 – 2007 Dyrektor Finansowo-Administracyjny w DOM PRASOWY Sp. z o.o.

2002 – 2003 Prezes Zarządu w MULTINET S.A. - Grupa TDC Internet Polska S.A.

2002 – 2003 Prezes Zarządu w PIK-NET Sieci Rozległe Sp. z o.o. - Grupa TDC Internet Polska S.A.

2001 – 2003 Dyrektor Finansowy w INTERNET DATA SYSTEMS S.A. - Grupa TDC Internet Polska S.A.

1996 – 2001 Specjalista ds. Finansów, Analityk Finansowy, a następnie Kontroler Finansowy w Grupie Kapitałowej OPTIMUS S.A.

1995 – 1996 – Ekonomista w Zakładzie Energetycznym Tarnów S.A. (obecnie TAURON)