W pierwszej kolejności osłony poliuretanowe zostaną zainstalowane przez techników PGE Energia Odnawialna na 6 turbinach znajdujących się na Farmie Wiatrowej Galicja na Podkarpaciu i 9 turbinach pracujących na Farmie Wiatrowej Karwice w województwie zachodniopomorskim. Ich zadaniem będzie ochrona krawędzi natarcia łopat, które podczas bieżącej eksploatacji są najbardziej narażone m.in. na erozję, spowodowaną działaniem kropli deszczu, gradu oraz cząstek pyłu i piasku, znajdujących się w powietrzu. Dzięki temu rozwiązaniu ograniczone zostaną koszty związane z naprawą oraz wyłączeniem serwisowanych turbin wiatrowych.

Każda łopata zostanie zabezpieczona dziesięcioma dostosowanymi do jej kształtu sekcjami osłon o długości około jednego metra., Zastosowane rozwiązanie charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na starzenie, ścieranie i niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki czemu mogą pracować bez uszkodzeń przez cały okres pracy turbiny.

- Osłony chroniące łopaty turbin to kolejne innowacyjne rozwiązanie, które wprowadzamy na naszych farmach wiatrowych. W tym roku zainwestowaliśmy m.in. w zakup pierwszej w Polsce platformy serwisowej umożliwiającej przeprowadzenie prac na wysokości nawet w nocy, podczas deszczu i przy niskich temperaturach. Dodatkowo kupiliśmy zdalnie sterowane łaziki, które uzupełnią pracę dronów podczas monitoringu wiatraków oraz wypożyczyliśmy ultranowoczesny minidźwig do prac serwisowych - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 683,160 MW.