Zbycie majątku

Majątek do sprzedaży

Zachęcamy do udziału w aukcji używanych samochodów wycofanych z eksploatacji w PGE Energia Odnawialna S.A.

 

Biuro Administracji PGE Energia Odnawialna S.A. zaprasza zainteresowanych zakupem samochodów do wzięcia udziału w aukcji.

Gdzie odbędzie się aukcja?

Licytacja odbędzie się za pośrednictwem portalu aukcyjnego prowadzonego przez firmę CAR ARENA. Link do portalu: https://cararena.pl/

Jak wziąć udział w aukcji?

Należy zarejestrować konto użytkownika na stronie https://cararena.pl/ oraz wypełnić formularz rejestracyjny. W trakcie jego uzupełniania należy dokonać przelewu weryfikacyjnego w kwocie 1 zł zgodnie z poleceniami zawartymi w formularzu. Kwota 1 zł jest zwracana po rejestracji. Aktywacja konta nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu rejestracji (dotyczy dni roboczych).

Kontakt w przypadku kłopotów z rejestracją

W przypadku pytań lub problemów z rejestracją napisz na adres: rejestracja@cararena.pl lub zadzwoń: +48 618 901 901

Wadium przed aukcją

Po rejestracji w systemie, osoby zainteresowane przystąpieniem do aukcji zobowiązane są wpłacić w terminie od 17.05.2024 r. do 06.06.2024 r. na rachunek bankowy sprzedającego wadium w kwocie 5 proc. od wartości – ceny startowej licytowanego pojazdu. Liczy się data wpływu na konto.

Rachunek na który należy wpłacić wadium

Rachunek bankowy Sprzedającego: PKO Bank Polski

Nr konta bankowego: 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479

W tytule przelewu wpisujemy: nr rejestracyjny pojazdu i adres mailowy użytkownika portalu cararena.pl - wskazany przy rejestracji na cararena.pl.

Kto otrzyma dostęp do aukcji?

Oględziny pojazdów są możliwe po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu oględzin u niżej wymienionych osób oraz w nw. lokalizacjach:

Pojazdy o nr rej: WY6778L: - oględziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu / potwierdzeniu oględzin (Celebudzki Paweł, tel. 661 889 249) – Adres: 72-510 Recław 22A,
Pojazdy o nr rej: WY1305K, WY7355H, WY7361H, WY7842J, WY8077J, WY8882J, WY8884J, WY9131F: oględziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu / potwierdzeniu oględzin (Cezary Majewski, tel. 887 188 443) – Adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95,
Pojazdy o nr rej: RLSW080, WY7187J, WY7360H, WY8554F: - oględziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu / potwierdzeniu oględzin (Gołda Ireneusz, tel. 695 335 431) – Adres: 84-250 Czymanowo, Czymanowo, ul. Energetyków 25,
Pojazdy o nr rej: SZY5CY3: - oględziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu / potwierdzeniu oględzin (Lichtańska Katarzyna, tel. 502 684 688) – Adres: 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Energetyków 9
Pojazdy o nr rej: FKR30NY: - oględziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu / potwierdzeniu oględzin (Miechowicz Wojciech, tel. 695 597 702) – Adres: 66-627 Dychów, Dychów 6A,
Pojazdy o nr rej: WB7475G, WY6554J, WY7363H, WY9109F: - oględziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu / potwierdzeniu oględzin (Siewiera Tomasz, tel. 785 776 090) – Adres: 97-410 Piaski, Piaski 8,

Masz pytania? Zadzwoń do nas (od dnia 03.04.2024 r. do 23.04.2024 r. w godz. 10:00 – 12:00)

Osoba do kontaktu w sprawie samochodów:
p. Cezary Majewski, tel. 887 188 443

Ważne informacje dodatkowe:
- termin aukcji: od 01.06.2024 r. do 07.06.2024 r.
- planowany termin publikacji na stronie CAR ARENA: 17.05.2024 r.
- oferent, który wygra aukcję zobowiązany jest w ciągu 14 dni od wystawienia faktury do jej opłacenia i odebrania pojazdu. Po tym terminie za każdy dzień nieodebrania samochodu zostanie naliczona opłata za parkowanie w wysokości 50 zł,
- wylicytowany samochód oferent zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt.

W załącznikach PDF znajduje się lista pojazdów z opisem. W pliku Excel jest zbiorcza informacja o sprzedawanych pojazdach.

Załącznik nr 1 do zlecenia na aukcję