Zbycie majątku

Majątek do sprzedaży

Zachęcamy do udziału w aukcji używanych samochodów wycofanych z eksploatacji w PGE Energia Odnawialna S.A.

 

Biuro Administracji PGE Energia Odnawialna S.A. zaprasza zainteresowanych zakupem samochodów do wzięcia udziału w aukcji.

Gdzie odbędzie się aukcja?

Licytacja odbędzie się za pośrednictwem portalu aukcyjnego prowadzonego przez firmę CAR ARENA. Link do portalu: https://cararena.pl/

Jak wziąć udział w aukcji?

Należy zarejestrować konto użytkownika na stronie https://cararena.pl/ oraz wypełnić formularz rejestracyjny. W trakcie jego uzupełniania należy dokonać przelewu weryfikacyjnego w kwocie 1 zł zgodnie z poleceniami zawartymi w formularzu. Kwota 1 zł jest zwracana po rejestracji. Aktywacja konta nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu rejestracji (dotyczy dni roboczych).

Kontakt w przypadku kłopotów z rejestracją

W przypadku pytań lub problemów z rejestracją napisz na adres: rejestracja@cararena.pl lub zadzwoń: +48 618 901 901

Wadium przed aukcją

Po rejestracji w systemie, osoby zainteresowane przystąpieniem do aukcji zobowiązane są wpłacić w terminie od 02.11.2023 r. do 16.11.2023 r. na rachunek bankowy sprzedającego wadium w kwocie 5 proc. od wartości – ceny startowej licytowanego pojazdu. Liczy się data wpływu na konto.

Rachunek na który należy wpłacić wadium

Rachunek bankowy Sprzedającego: PKO Bank Polski

Nr konta bankowego: 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479

W tytule przelewu wpisujemy: nr rejestracyjny pojazdu i adres mailowy użytkownika portalu cararena.pl - wskazany przy rejestracji na cararena.pl.

Kto otrzyma dostęp do aukcji?

Oględziny pojazdów są możliwe we wskazanym poniżej terminie po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu oględzin u niżej wymienionych osób.:

Hyundai i40 (WY9131F, WY7842J): 08.11.2023 r. godz. 13-14 (oględziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu / potwierdzeniu oględzin (p. Cezary Majewski, tel. 887 188 443)

Hyundai i40 (WY7189J): 14.11.2023 r. godz. 13-14 (oględziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu / potwierdzeniu oględzin (p. Krzysztof Gładysz, tel. 609 385 132)

Hyundai i40 (WY7187J, WY8554F): 15.11.2023 r. godz. 13-14 (oględziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu / potwierdzeniu oględzin (p. Ireneusz Gołda, tel. 695 335 431)

Miejsce oględzin sprzedawanych samochodów:

Hyundai i40 (WY9131F, WY7842J): 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

Hyundai i40 (WY7189J): 38-610 Solina (Elektrownia Solina)

Hyundai i40 (WY7187J, WY8554F): 84-250 Czymanowo, Czymanowo, ul. Energetyków 25

Masz pytania zadzwoń do nas (od dnia 02.11.2023 r. do 23.11.2023 r. w godz. 10:00 – 12:00)

Osoba do kontaktu w sprawie oględzin
Hyundai i40 (WY9131F, WY7842J): p. Cezary Majewski, tel. 887 188 443
Hyundai i40 WY7189J): p. Krzysztof Gładysz, tel. 609 385 132
Hyundai i40 (WY7187J, WY8554F); p. Ireneusz Gołda, tel. 695 335 431

Osoba do kontaktu w sprawie samochodów:
p. Cezary Majewski, tel. 887 188 443

Ważne informacje dodatkowe:
- termin aukcji: od 16.11.2023 r. do 23.11.2023 r.
- planowany termin publikacji na stronie CAR ARENA: 02.11.2023 r.
- oferent, który wygra aukcję zobowiązany jest w ciągu 14 dni od wystawienia faktury do jej opłacenia i odebrania pojazdu. Po tym terminie za każdy dzień nie odebrania samochodu zostanie naliczona opłata za parkowanie w wysokości 50 zł,
- wylicytowany samochód oferent zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt.

W załącznikach PDF znajduje się lista pojazdów z opisem. W pliku Excel jest zbiorcza informacja o sprzedawanych pojazdach.

Załącznik nr 1 do zlecenia na aukcję