Działając na podstawie Statutu, PGE Energia Odnawialna S.A. (dalej „Sprzedawca”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 59A, zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym sprzedaży samochodów służbowych, pojazdów wolnobieżnych oraz innych środków transportu.