Zielona energia i OZE

Trwającemu od XVIII wieku rozwojowi przemysłu, którego głównym motorem jest dążenie do podnoszenia jakości życia ludzi, towarzyszy gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię. Do drugiej połowy XX wieku tylko nieliczni zastanawiali się nad długofalowymi konsekwencjami wzrostu konsumpcji w skali globalnej – zanieczyszczeniem atmosfery, gleby i wody, a także stopniowym wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Dopiero zderzenie z problemami, takimi jak: zmiany klimatyczne, ograniczenie dostępności zasobów wody pitnej oraz pojawienie się nowych kategorii chorób cywilizacyjnych, skłoniło społeczność międzynarodową do poszukiwań alternatywnych dróg rozwoju.

Jedną z najważniejszych kwestii znajdujących się w centrum uwagi współczesnego świata jest konieczność dalszego zwiększenia produkcji energii z uwzględnieniem wpływu nowych mocy i rozwiązań na ekosystem. Uczestnicy rynku energetycznego realizują projekty, które można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  • Modyfikacja konwencjonalnych metod pozyskiwania energii. W Polsce, gdzie sektor energetyczny opiera się przede wszystkim na spalaniu węgla, rozwijana jest gałąź czystych technologii węglowych. Jednym z liderów wykorzystania tego typu rozwiązań w skali kraju jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii, czyli technologii, które z natury są mniej niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Rynek OZE jest główną przestrzenią, w której rozwija się PGE Energia Odnawialna S.A.